Stichting Hand to Hand - Staging

Werken aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Hand to Hand Kairaba school in Yuna

Kairaba school in Yuna

Een nieuwe school in samenwerking met vele sponsors en met Wilde ganzen/NCDO. In 2005-2006 is de school Hand to Hand Kairaba (=vrede) school gebouwd. Een school die niet alleen aan vele kinderen de ruimte biedt én is voorzien van water, toiletten en een speelplaats maar ook een school waar jongeren en volwassenen nu de mogelijkheid hebben om te leren lezen en schrijven.

Klaskinderen
Kairaba school in Yuna
speeltuin komt aan

De Wilde Ganzen en het NCDO hebben dit project ondersteund door het bedrag van vele acties in Nederland te verdubbelen. Zie hiervoor www.wildenganzen.nl en www.NCDO.nl In 2011 hebben studenten van de schilders^cool uit Den Bosch samen met de studenten van he skill & trainncentre The young ones de school opnieuw geschilderd. Op http://www.facebook.com/pages/Stichting-Hand-to-Hand vind u een fimpje en wat foto's ook kunt u ons hier volgen. Alle sponsors en vrijwilligers, namens de kinderen, de bevolking van Yuna en de stichting, hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Omdat de stelling van de stichting is "geen scholing, geen toekomst" bouwt en ondersteunt meerdere scholen. Wilt u ook doneren voor de verdere ontwikkeling van de scholen, elk bedrag hoe klein dan ook is van harte welkom en brengt kinderen, jongeren en volwassenen dichter bij goed onderwijs en een waardig bestaan.

Stichting Hand to Hand heeft een onafhankelijk bestuur en is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar bankrekening 1375.47.307 bij de Rabobank Maasland onder vermelding van uw naam en adres.

Het bestuur bezoekt regelmatig de diverse projecten doet dit volledig op eigen kosten. Op die manier komen alle middelen terecht bij diegene die het zo hard nodig hebben!